Filtry (2474 products)

Producent:

Cena:

0,00 zł - 4 305,00 zł

Lepkość:

Specyfikacja:

Zgodność:

Baza:

Pojemność:

Forum zmienolej.pl

Opinie klientów

arrow_back
arrow_forward

Blog

arrow_back
arrow_forward
Nadchodzące zmiany ACEA w olejach silnikowych 2020/2021

Nadchodzące zmiany ACEA w olejach silnikowych 2020/2021

Nadchodzące zmiany ACEA w olejach silnikowych 2020/2021

Nadchodzące zmiany Europejskich Sekwencji Olejowych ACEA dla olejów do silników lekkich
Od 1996 roku organem odpowiedzialnym za określanie i aktualizację norm dotyczących testów laboratoryjnych oraz silnikowych dla olejów jest ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów).
W spodziewanej w grudniu 2020 r. publikacji oczekuje się zmian w osiągach, które są wymagane przez producentów oryginalnego wyposażenia (OEM) oraz wymiany czterech testów wydajności silnika, co będzie stanowić istotną aktualizację w stosunku do aktualnych dziś Sekwencji Olejowych ACEA 2016 dla olejów do silników lekkich.

Zmiany ACEA

Poniżej przewidywane zmiany w głównych klasach ACEA A/B dla olejów do silników benzynowych oraz diesla o wysokiej zawartości popiołu siarczanowego, siarki i fosforu ("High SAPS"):

• Nowa kategoria ACEA A7/B7 o ulepszonej wydajności oraz wysokiej zawartości SAPS, która prawdopodobnie będzie miała zastosowanie na całym świecie. Opiera się na wymaganiach i aktualizacjach ACEA A5/B5, z trzema nowymi testami wydajności
• Usunięcie kategorii ACEA A3/B3
• Wprowadzenie czterech testów zastępczych dla wszystkich kategorii

W ramach klasy "Low SAPS" ACEA C dla olejów do silników benzynowych i diesla, w szczególności z filtrami cząstek stałych DPF, przewidziano następujące zmiany:

• Nowa kategoria ACEA C6, dla silników o wysokich osiągach wymagających zaawansowanego poziomu ochrony. Opiera się na wymaganiach i aktualizacjach ACEA C5 z czterema nowymi testami wydajności
• Usunięcie kategorii ACEA C1
• Wprowadzenie czterech testów zastępczych dla wszystkich kategorii

Oczekuje się również, że w ramach przewidywanej aktualizacji nastąpi powiązanie analizy zużytego oleju silnikowego z analizą świeżego oleju. Zostanie to wprowadzone poprzez dodatkowy pomiar całkowitej liczby bazowej (TBN) przy użyciu metody ASTM D4739. Metoda ta będzie stosowana w następujących kategoriach:

• kategoria ACEA A7/B7: ≥ 6.0 mgKOH/g
• kategoria ACEA C6: ≥ 4.0 mgKOH/g
• wszystkie pozostałe kategorie A,B i C: tylko raport

Monitoring jakości

Oprócz Procedury Postępowania prowadzonej przez ATIEL (Techniczne Stowarzyszenie Europejskich Producentów Olejów Smarnych), istnieje również potencjał wprowadzenia nowego systemu rejestracji monitorowania jakości, który może mieć wpływ na proces rejestracji w przyszłości; szczegółowe informacje na temat oczekiwanego systemu zostaną przekazane przez ACEA w odpowiednim czasie.

Na przestrzeni lat, aktualizacje ACEA obejmowały zastąpienie starych testów bardziej aktualnymi testami wydajności silnika, lepiej odzwierciedlającymi technologie oraz sprzęt stosowany na rynku motoryzacyjnym. Aktualizacja ACEA 2020 nie jest wyjątkiem i ma obejmować nowy test ilości generowanych osadów na tłokach VW TDI3, nowy test wydajności osadu Daimler M271 EVO, a także dwa testy przyjęte w Ameryce Północnej, mianowicie test osadu w niskich temperaturach Sequence VH oraz test zużycia rozrządu Sequence IVB. Bezpośrednio zastępując istniejące badania. Będą one miały zastosowanie do wszystkich kategorii ACEA A/, B i C.
Oczekuje się wprowadzenia trzech nowych istotnych badań w odniesieniu do przemysłu, odzwierciedlających wprowadzenie nowych technologii silnikowych oraz wyzwań stojących przed współczesnymi silnikami o wysokich osiągach:


• Sekwencja IX test przedwczesnego zapłonu przy niskich prędkościach obrotowych silnika (LSPI)
• Sekwencja X test zużycia łańcucha
• test gromadzenia się osadów na wirniku turbosprężarki w pojazdach Toyota

Biorąc pod uwagę coraz częstszą zmianę w kierunku turbodoładowanych silników benzynowych z wtryskiem bezpośrednim, test LSPI stanowi istotny aspekt publikacji ACEA 2020. Badanie ma na celu zapewnienie, że oleje silnikowe są sformułowane w taki sposób, aby ograniczyć występowanie LSPI, w odpowiedzi na obawy związane z niekontrolowanymi zapłonami, które mają miejsce w komorze spalania przed zapłonem mieszanki w silnikach GDI, potencjalnie są na tyle gwałtowne, że mogą doprowadzić do awarii silnika.

Ponieważ wytyczne ACEA stwierdzają, że nowy wymóg dotyczący wydajności wymaga nowej kategorii, powyższe trzy badania zostaną prawdopodobnie włączone do nowych kategorii ACEA A7/B7 i ACEA C6.

ACEA C6 prawdopodobnie wprowadzi również nowy test pomiaru zużycia paliwa Toyota 2ZR-FXE w oparciu o Światową Zharmonizowaną Procedurę Badania Pojazdów Lekkich (WLTP). Test ten będzie pierwszą japońską procedurą badań przyjętą przez ACEA i zaowocuje nową kategorią ACEA C6, która znacznie zwiększy wydajność w stosunku do ACEA C5.

Dla sprzedawców środków smarnych, oświadczenia ACEA 2020 będą mogły być składane zaraz po wprowadzeniu na rynek aktualizacji, co jest spodziewane w grudniu 2020 roku. Nowe oświadczenia ACEA 2016 mogą być składane przez 12 miesięcy (do grudnia 2021 r.), a wszystkie oświadczenia 24 miesiące po dacie wydania muszą zgodne z ACEA 2020 do grudnia 2022 r.

Oczekuje się, że kolejne Europejskie Sekwencje Olejowe ACEA dla olejów do silników lekkich zostaną wprowadzone na rynek w grudniu 2020 r., co przyniesie poprawę wydajności zarówno w nowych, jak i istniejących kategoriach. Aktualizacja ACEA 2020 wybiega w przyszłość i obejmuje ważne nowe testy dla branży, w tym LSPI, zużycie łańcuchów i osadów turbosprężarek.

Po wydaniu ACEA 2020, zainteresowane strony z branży będą miały większe możliwości pełnego wykorzystania możliwości aktualizacji oraz korzyści, jakie ma ona przynieść. ACEA ma coraz większe znaczenie, ponieważ sprzęt do silników OEM nadal rozszerza swoją działalność na rynkach światowych.

Przekroczenie, a nie tylko spełnienie rygorystycznych wymagań dotyczących osiągów, jakie stawiają przed nami nadchodzące zmiany, umożliwia sprzedawcom olejów dostarczanie skuteczniejszych olejów silnikowych, które wykraczają poza nowe specyfikacje, zapewniając dodatkową ochronę i korzyści w zakresie osiągów lekkich pojazdów użytkowych na całym świecie.

    Zostaw komentarz