Filtry (2474 products)

Producent:

Cena:

0,00 zł - 4 305,00 zł

Lepkość:

Specyfikacja:

Zgodność:

Baza:

Pojemność:

Forum zmienolej.pl

Opinie klientów

arrow_back
arrow_forward

Blog

arrow_back
arrow_forward
Wprowadzenie kaucji przy zakupie oleju silnikowego

Wprowadzenie kaucji przy zakupie oleju silnikowego

Kaucja przy zakupie oleju silnikowego

Wprowadzenie kaucji przy zakupie oleju silnikowego ma się znaleźć w projekcie nowelizacji ustawy z dnia 11 maja 2001 r.o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i niektórych innych ustaw.

Projekt nowelizacji zawarty jest w dokumencie "Gospodarka olejami zużytymi – założenia reformy i propozycja ustawy"

(https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2020/07/Raport_OLEJE_2020.pdf).

Jakie zmiany zakłada nowelizacja ustawy z dnia 11 maja 2001roku?

Projekt ten zakłada wprowadzenie opłaty depozytowej, która będzie doliczana do ceny sprzedawanego oleju silnikowego. Kaucja ma być zwracana nabywcy przy oddaniu przez niego przepracowanego oleju. Na sprzedawców olejów, także tych prowadzących sprzedaż wysyłkową (internetową), mają zostać nałożone nowe obowiązki, m.in. odbioru zużytego oleju, przekazywania zużytego oleju odpowiednim przedsiębiorstwom, zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego zamiaru prowadzenia sprzedaży olejów, wskazanie kupującemu miejsca najbliższego adresowi dostawy, w którym będzie mógł dokonać zwrotu oleju i uzyskać zwrot depozytu oraz obowiązki informacyjne dot. m.in. rodzaju sprzedawanych olejów i wskazania podmiotów realizujących odbiór olejów odpadowych (art. 19a-19k nowelizacji).

Na razie wszytko jest w fazie projektu, nic pewnego.

Na pewno materiał będzie uzupełniany.

Uzupełnienie 18-12-2020

Lipcowego projektu ustawy, zgodnie z którym od nowego roku miałaby zostać wprowadzona kaucja, nie ma ani w „wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów”, ani też taki projekt nie trafił do sejmu.
Nie widać również niczego w tym zakresie w projekcie ustawy budżetowej na nowy rok, która jest właśnie procedowana w sejmie.
Pojawiają się tylko informacje medialne, że w nowym roku zostanie wprowadzony „podatek od olejów silnikowych”. Możliwe, że w każdej chwili projekt wpłynie do sejmu i szybko zostanie przyjęty.
Na chwilę obecną jednak nic formalnie nie wpłynęło.
Pojawiła się informacja z listopada, że projekt zmian nie wszedł jeszcze w fazę konsultacji społecznych.
Możliwe więc, że nowe przepisy, jeśli w ogóle wejdą w życie, to już w trakcie nowego roku. Na razie nic się nie zmienia od 1 stycznia.

    Zostaw komentarz